Norgescup Sprint for junior og senior (WRE)

Dato:

Fredag 22. september

Klasser:

D16, D17-18, D19-20, D21

H16, H17-18, H19-20, H21

Arena:

Idrettsparken Orkanger

Første start:

Klokka 17:00

Merking:

Merket fra E39 Råbygda, E39 Hovsbakkan og E39/FV710 Orkdalen

Parkering:

Nær arena, ca 300m å gå

Avgift kr. 50,-/dag, kr. 100,-/tre dager

Stempling og tidtakersystem:

Touchfree stempling, tidtaking med emiTag.

Løpere som ikke har egen emiTag får tildelt av arrangøren. Løpere faktureres etterskuddsvis kr 100,-/løp.

GPS:

Arrangøren vil i samarbeid med NOF tildele løpere GPS for tracking. Det planlegges med tracking alle løpsdager. Det vil fremgå av PM hvilke klasser/løpere som blir å løpe med GPS.

Kart:

"Orkanger" 2017

1:4000 / Ekv 2m

Terrenget er flatt og med bypreg. Underlaget er for det meste asfalt og grus, med noen partier gress. Det anbefales å benytte løpssko uten pigg.

Det vil bli utgitt nytt kart over området for dette løpet, men det gamle kartet kan du se her:

Orkanger, gammelt kart